Predstavitev
Enote
Javni razpisi
Informacije javnega značaja
Obvestila
Kje smo?
Untitled Document
SZOZD
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije

Gregorčičeva ulica 3
3000 Celje
 
Direktorica: Bronja Vilč
tel.: 03 543 46 11
fax: 03 543 46 14
e-mail: tajnistvo@szozd.si
 
Delovni čas:
vsak delovnik od 7.00 do 15.00
Uradne ure:
  pon: 8.00 - 10.00
tor: 12.30 - 14.30
sre: 8.00 - 10.00 13.00 - 14.00
čet: 8.00 - 10.00
pet: 8.00 - 10.00
 
 
 
  Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, (SZOZD) so s sklepom o ustanovitvi v mesecu oktobru 1992 ustanovili kot ustanovitelji naslednji zdravstveni domovi celjske in posavske regije:

 ZD Celje, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje;
 ZD »dr. Jožeta Potrate« Žalec, Prešernova ulica 6, 3310 Žalec;
 ZD Šmarje pri Jelšah, Celjska cesta 16, 3240 Šmarje pri Jelšah;
 ZD Laško, Kidričeva ulica 5 b, 3270 Laško;
 ZD Radeče, Ulica OF 8, 1433 Radeče;
 ZD Sevnica, Trg svobode 14, 8290 Sevnica.


Pravna podlaga za ustanovitev SZOZD je 52. člen Zakona o zavodih (Ur.l. RS št. 12/91, 8/96), ki določa, da se zavodi lahko v soglasju z ustanovitelji povezujejo v SZOZD za opravljanje skupnih zadev. Cilj ustanovitve SZOZD je bil skupno opravljanje poslovno administrativnih funkcij s področja finančno računovodskih, pravno kadrovskih in informacijsko plansko statističnih Predstavitev storitev za potrebe ustanoviteljev in zagotavljanje racionalizacije in kontinuitete izvajanja vseh poslovno administrativnih funkcij. Po ustanovitvi SZOZD v letu 1992 je kot soustanoviteljica SZOZD pristopila v mesecu januarju 1993 Psihiatrična bolnišnica Organizacijske enote Vojnik, ki pa je po dveh letih potem, ko je organizirala lastno upravo izstopila. V kasnejšem obdobju pa so se kot pridruženi člani, vendar ne kot soustanovitelji, vključili postopoma še ZD Slovenske Konjice, ZD Šentjur in ZD Brežice. S 1. 7. 2014 pa je od ustanoviteljstva odstopil ZD Laško, saj je za izvajanje vseh poslovno administrativnih funkcij organiziral svojo upravo.
Untitled Document
© 2006 SZOZD Izvedba: i-Rose, d.o.o.