Predstavitev
Enote
Javni razpisi
Informacije javnega značaja
Obvestila
Kje smo?
Untitled Document
SZOZD
Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije

Gregorčičeva ulica 3
3000 Celje
 
Direktorica: Bronja Vilč
tel.: 03 543 46 11
fax: 03 543 46 14
e-mail: tajnistvo@szozd.si
 
Delovni čas:
vsak delovnik od 7.00 do 15.00
Uradne ure:
  pon: 8.00 - 10.00
tor: 12.30 - 14.30
sre: 8.00 - 10.00 13.00 - 14.00
čet: 8.00 - 10.00
pet: 8.00 - 10.00
 
 
 

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
 


Skupnost zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije, Gregorčičeva ulica 3, Celje (SZOZD) je v mesecu juliju 2015 prejela osnovni Certifikat družini prijazno podjetje in s pridobitvijo le-tega vstopila v skupino podjetij, ki se zavedajo, da so le zadovoljni zaposleni tisti, ki delajo dobro ter da je usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja izjemno pomembno. Prav z namenom, da bi skupaj z zaposlenimi znotraj SZOZD ustvarili pogoje, ki bodo omogočali lažje usklajevanje vsakodnevnih obveznosti zaposlenih, se je vodstvo SZOZD že v mesecu decembru 2014 odločilo, da pristopi k prvi fazi k pridobitvi osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje. Projekt so zaposleni sprejeli z navdušenjem. Ob pridobitvi osnovnega Certifikata se je SZOZD zavezala, da bo do decembra 2017 vpeljala 16 ukrepov in sicer:

 1. Skrajšan delovni čas zaradi družinskih obveznosti
 2. Otroški časovni bonus  
 3. Načrtovanje letnega dopusta
 4. Odsotnost zaradi izrednih družinskih razlogov
 5. Nadomeščanje
 6. Informiranje oz. možnost konzultacij o prihajajočih spremembah, pomembnih za zaposlene
 7. Možnost izrednega dela od doma
 8. Komuniciranje z zaposlenimi
 9. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 10. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 11. Posredovanje informacij odsotnim delavcem
 12. Pooblaščenka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 13. Druženje med zaposlenimi
 14. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 15. Obdaritev otrok zaposlenih
 16. Novoletno obdarovanje otrok.

Ob izvajanju certifikata si bomo v SZOZD še naprej prizadevali zaposlenim zagotavljati prijazno delovno okolje ter na ta način prispevati k izboljšanju zadovoljstva zaposlenih. Nenazadnje pa z realizacijo sprejetih ukrepov želimo prispevati tudi k postopnemu spreminjanju organizacijske kulture ter pri zaposlenih doseči spoznanje, da gresta lahko poklicno in zasebno življenje skupaj ter da zato ni potrebno odrekanj enemu na račun drugega.

 

 
   
Untitled Document
© 2006 SZOZD Izvedba: i-Rose, d.o.o.